KİTAP SATIŞ BÜROSU

Kadir Has Merkez Kütüphanesi Kitap Satış Bürosunda Satışta Olan Kitaplar

 

Sıra No Kitap Adı Fiyatı
1. WHO; Sağlık eğitimi, temel sağlık bakımından sağlık eğitimi el kitabı: 7,50 
2. WHO; Sağlık21, DSÖ Avrupa bölgesi için herkese sağlık politikası çerçevesi: 7,50 
3. Hasan Yetim; Gıda analizleri (Ders notu): 10,00 
4. Hasan Yetim; Enstrümental gıda analizleri: 10,00 
5. Şükrü Selim Has; Cezalarda Caydırıcılık İlkesi 5,00 
6. Buket Saatçi; Mekanik laboratuarı deneyleri: 4,00 
7. Serdar Sakin; Uluslararası bağımsızlık projesi Misak-ı Milli ya da büyük güçlere meydan okuma: 7,00 
8. Ed. Yusuf ÖZTÜRK, Osman GÜNAY Halk Sağlığı: Genel Bilgiler 50,00 
9. Modern Biyoteknoloji ve uygulamaları: 15.00 
10 Fazlı ASLAN : İlim ve Fennin Mütefekkiri Ahmet Midhat Efendi 10,00 
11. Kemal Demir, Suat Cabuk; Türk dönemi Kayseri kenti ve mahalleleri 20,00 
12. Gaffar Mehdiyev: Ermenice Dersler: 7,00 
13. Devr-i Hamid Sultan II Abdülhamid (5cilt) 125,00 
14. Ahmet Emin GÜVEN Son Armağanım 5,00 
15. Kabardey-Çerkes Dili Uygulamalı Ders 10,00 
16. Editor Munis DÜNDAR: Atlas of Dysmorphology ond Diagnosis 35,00 
17. Editor Munis DÜNDAR: Current Applications of Biotechnology 25,00 
18. Munis DÜNDAR: Dismorfolojide Terimler ve Tanımlar 10,00 
19. Editor Abdullah İNCİ:  Kenelerin Medikal Veteriner Önemleri  10,00
20. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU: Kent Tarihine Giriş 10,00 

 

       İl dışından kitap siparişleriniz için:

      Kitap bedelinin Erciyes Üniversitesi’nin Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şubesi’ndeki hesaba yatırılması gerekmektedir.

      Şube kodu. 00159

      Hesap No: 400 63600 5001

      IBAN: TR38 0001 0001 59400 63600 5001

      Dekonta “kitap satış bedeli” notu yazılmalıdır.

      Dekont,iletişim adresi ve tercih ettiğiniz kargo şirketinin adı Kütüphaneye faxlanmalıdır.

 

      Tel: +90 352 207 66 66  - 10414

      Fax: 0 352 4377622