Serkan PEŞKERSOY Görev Tanımları

Serkan PEŞKERSOY
Özel KALEM
+90 352 207 66 66 (10400)
speskersoy@erciyes.edu.tr

*Kütüphaneler Arası İşbirliği Birimi,

*Sekreterlik Birimi (Envision, Yazışma, Posta -Kargo, Personel özlük işleri, Stant, Personel Bordro)

*Satın Alma

ILL;Tubes,Kits,

*Prof.Dr.Mehmet Altay Köymen Kitaplığı, Prof.Dr.Mehmet Kaplan Kitaplığı, Gazete Arşivi,

*Raf Okuma.