Mustafa AYDENİZ Görev Tanımları

Mustafa AYDENİZ
Öğretim Görevlisi
+90 352 207 66 66 (10416)
aydenizm@erciyes.edu.tr

Teknik Hizmetler ve Okuyucu Hizmetleri  Bölüm Sorumlusu


*Sağlama ve Teknik Hazırlık,

*Kataloglama-Sınıflama ve Otomasyon,

*Yardımcı Teknik Hizmetler,

*Elektronik Kaynaklar,

* Danışma(Müracaat), Rezerv, Kullanıcı Eğitimi,

*Duplike, Cilt Hazırlık,

*WOS Makale Kontrol,

*EBYS Dış Personel Çıkış ,

*Kayıp Kitap İşlemi,

*BAP Kitap İşlemi.