Veli KILIÇ Görev Tanımları

Veli KILIÇ
Şube Müdürü
+90 352 207 66 66 (10401)
velik@erciyes.edu.tr

 

*Kütüphane Hizmetlerin etkili, verimli ve süretli bir şekilde sunulmasını sağlamak için gerekli denetlemeleri yapar,

*Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmlarında yer alır,

*Daire Başkanlığının idari faliyet raporunun hazırlanması çalışmalarında yer alır.

*Daire başkanlığının Stratejik Planlama çalışmalarında yer alır,

*Makine ve teçhizat ile ilgili bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlar,

*Daire Başkanı tarafından verilen diğer işleri yürütür.

*Taşınır Kontrol Yetkilisi