Serpil YILDIZ Görev Tanımları

Serpil YILDIZ
Öğretim Görevlisi
+90 352 207 66 66 (10416)
syildiz@erciyes.edu.tr

  *Sağlama ve Teknik Hazırlık

  *Kataloglama-Sınıflama ve Otomasyon  

  *Danışma (Müracaat), Rezerv, Kullanıcı Eğitimi

  *Elektronik Kaynaklar

  *EBYS Dış Personel Çıkış

  *Duplike, Cilt Hazırlık

  *WOS Makale Kontrol

  *BAP Kitap İşlemleri.