A.Esra YAZICI Görev Tanımları

A.Esra YAZICI
Öğretim Görevlisi
+90 352 207 66 66 (10416)
ayazici@erciyes.edu.tr

  *Sağlama ve Teknik Hazırlık

  *Kataloglama-Sınıflama ve Otomasyon  

  *Elektronik Kaynaklar  

  *Danışma (Müracaat), Rezerv

  * Kullanıcı Eğitimi

  *WOS Makale Kontrol

  *BAP Kitap İşlemleri

  *Tıp Kütüphaneciliği Dersi