Filiz AKYÜZ Görev Tanımları

Filiz AKYÜZ
Öğretim Görevlisi
+90 352 207 66 66 (10416)
fakyuz@erciyes.edu.tr

 

*Sağlama ve Teknik Hazırlık

*Kataloglama-Sınıflama ve Otomasyon

*Elektronik Kaynaklar

*Danışma (Müracaat), Rezerv, Kullanıcı Eğitimi

*EBYS Dış Personel Çıkış

*BAP Kitap işlemleri

*WOS makale kontrol

*Tıp Kütüphaneciliği Dersi