Semiha VURANKAYA Görev Tanımları

Semiha VURANKAYA
Kütüphaneci
+90 352 207 66 66 (10416)
svurankaya@erciyes.edu.tr

*Sağlama ve Teknik Hazırlık,

*Kataloglama-Sınıflama ve Otomasyon,

 *Elektronik Kaynaklar,

*Danışma(Müracaat), Rezerv, Kullanıcı Eğitimi,

*WOS Makale Kontrol,

 *BAP Kitap İşlemi,

 *İthenticate, Turnitin Üyelik İşlemleri.