Bülent KIZILKAYA Görev Tanımları

Bülent KIZILKAYA
Kütüphaneci
+90 352 207 66 66 (10416)
bkizilkaya@erciyes.edu.tr

*Ödünç Verme Birimi,

*Süreli Yayınlar ,

*Kütüphaneler Arası İşbirliği Birimi= ILL( TÜBES+KİTS),

*Raf Okuma,

*EBYS Öğrenci Çıkışı