Cengiz KAMAN Görev Tanımları

Cengiz KAMAN
Bilgisayar İşletmeni

+90 352 207 66 66 (10420)
cengiz@erciyes.edu.tr

*EBYS Dış Personel Çıkış,

*Tez,Mühendislik, Süreli Yayınlar Depo, Arşiv Birimi, Prof.Dr.Mehmet Altay Köymen

*Raf Okuma