AKÜNED 2019 Bahar Sayısı Yayın Hazırlık Çalışmaları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan "Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AKÜNED)"nin 2019 bahar sayısı için makale teslim ve izleme sürecinin başladığı belirtilmekte olup, makalelerin http://dergipark.gov.tr/akuned adresinden gönderilebileceği bildirilmektedir.