ASTM Standards ve Engineering Digital Library SEDL COMPASS Veritabanı Üniversitemizin erişimine açılmıştır.

ASTM  Standards ve Engineering Digital Library SEDL COMPASS Veritabanı

ASTM Compass çesitli konularda ASTM Standartlarını, kitapları, makaleleri, çalışma ve bölümleri, monografları, manualleri, özel teknik yayınları, data serilerini bünyesinde barındırır. 

ASTM Standards  kapsamında, şartname dokümanları, test yöntemleri, sınıflandırmalar, uygulamalar ve kılavuz ilkeler yer almaktadır. Bu standartlar, malzemelerin sistemlerini, ürünlerin ve hizmetlerin özelliklerini açıklamaktadır. 

Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu: https://prezi.com/idmh-z5i7vev/astm-digital-library-compass/

Erişim Adresi: http://compass.astm.org/