AndHD Dergisi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Dergisi (AndHD) yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz aylarında) elektronik ortamda yayınlanan, iki hakemli bir hukuk dergisidir. 

2015 yılından beri yayınlanmakta olan derginin Ocak 2019 ve Temmuz 2019 sayılarına eser kabul işlemleri devam etmektedir. Eser gönderim son tarihi olarak dergimizin Ocak 2019 sayısı için 02.09.2019; Temmuz 2019 sayısı için 30.09.2019 tarihleri belirlenmiştir. Konuyla ilgili olarak andhd@anadolu.edu.tr e-posta adresinden ve http://andhd.dergi.anadolu.edu.tr/ internet adresinden bilgi alınabilir.