Ayeum Veri tabanı

Nitel, Nicel ve Karma Araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online ve interaktif olarak öğretildiği Türkiye’deki ilk platform olan www.ayeum.com  15 Mart 2019 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

Veri tabanı, sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili eğitimler sunuyor. Ayrıca SPSS, AMOS, R uygulamaları, ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, MENDELEY, CITAVI, ZOTERO vb. yazılımlar online ve interaktif dersler yoluyla öğretiliyor. Veri tabanı, her eğitimde; eğitim öncesi kişilerin mevcut bilgi ve becerilerini ölçerek kişiye özel öğrenme imkânları sunuyor. Eğitime katılan araştırmacıların öğrenip öğrenmediğini tespit eden ve buna bağlı anlık dönüt veren yazılım, katılımcılara % 100 öğrenme ve memnuniyet garantisi veriyor. Eğitimler en az doktora derecesine sahip yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından anlatılmaktadır.

Erişim :  www.ayeum.com