CINAHL Complete veritabanı 15 Mayıs 2017 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

CINAHL Complete veritabanı 15 Mayıs 2017 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

PubMed nasıl tıp alanında birincil danışma kaynağı ise CINAHL da hemşirelik, ebelik, yardımcı sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri alanlarında birincil danışma kaynağıdır. Dolayısıyla, bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için olmazsa olmaz bir kaynaktır. CINAHL Complete kendi alanında dünyanın en kapsamlı veri tabanıdır. CINAHL’da indekslenen 1400’den fazla dergi, CINAHL Complete veri tabanında tam metin olarak bulunmaktadır.

 Erişim : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm