Gazi Üniversitesi Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayın hayatına devam eden Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (ETAD) / Journal Of Research In Education And Society (JRES)'nin 28 Aralık 2017 tarihinde 4.cilt 2.sayısını yayımlamış olup derginin 2018 yılında yayımlanacak olan sayısı için makale başvuruları devam etmektedir.

http://dergipark.gov.tr/etad