Gülhane Medical Journal

İlk sayısı 1871 tarihinde basılan ve 1956 tarihinden itibaren  de aralıksız olarak yayınlanan Gülhane Tıp Dergisi bundan sonra "Gülhane Medical Journal" ismi ile 

http://gulhanemedj.org/ adresinde makale kabulüne devam edecektir.