Hacettepe Üniversitesi veri okur yazarlığı Anketi

Değerli Araştırmacılar,

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından, çok uluslu bir proje kapsamında, “Veri Okuryazarlığı” hakkında araştırmacıların farkındalık düzeylerini, varsa bilgi boşluğu ve eğitim gereksinimlerini belirlemek amacıyla anket yapılmaktadır. Anketten elde edilecek veriler ulusal düzeyde analizler ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar için kullanılacaktır. Ayrıca kütüphanemiz ile de paylaşılacak anket sonuçları baz alınarak, veri yönetimi ile ilgili kütüphanemiz tarafından planlama yapılacak ve aksiyon alınacaktır. Ankete katılarak ülkemizde ve kurumumuzda bu konuda yapılacak çalışmalara ve girişimlere katkı sağlayabilirsiniz.

Anket erişim linki: http://survey.docinfos.fr/index.php/851551?lang=tr

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte araştırma verilerinin yönetimi son derece önemli hale gelmiştir. Araştırma verilerinin (sayısal, metin, grafik, görüntü, ses kayıtları vb.) yaratılması ve/veya toplanması ve kullanımı araştırma aktivitelerinin temelidir. Araştırmalara temel teşkil eden verilerin ve veri setlerinin tekrar kullanılmak üzere depolanması, düzenlenmesi ve erişime açılması ise sınırlı kaynakların etkin kullanımı, araştırmaların tekrar edilebilirliği ve verilerin farklı amaçlarla kullanılabilmesi gibi pek çok avantaj sağlamaktadır.