IGI Global 10 Şubat 2017 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

IGI Global 10 Şubat 2017 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

 

Erişim :  http://www.igi-global.com/gateway/ 

 

IGI Global yayınevi uygulamalı teknoloji alanında bilimin tüm dallarını kapsayan 3400 güncel e-kitabı (2000-2017), 164 dergiyi deneme erişimine sunmaktadır. Ayrıca akademisyenlerin tüm konularda yapmış oldukları 100'u aşkın bilimsel sunumu içeren video koleksiyonu da erişime açılmıştır. Konular yazılım, iş ve iş idaresi,  bilgisayar, mühendislik, eğitim, çevre, akıllı teknolojiler,  E-devlet,  bilgi yönetimi ve kütüphanecilik,   medya ve iletişim, genetik, tıp ve sağlık koruma,   güvenlik ve adli tıp, etik, hukuk, ve sosyal bilimler'dir