İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Dergisi

İstanbul Üniversitesi Aziz SANCAR Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deneysel Tıp Dergisinin 2011 yılından itibaren 6 cilt ve 12 sayısı yayımlanmıştır. Yılda  ikikez Haziran ve aralıkta yaınlanan dergi aynı zamandan TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemine üyedir.

Web:  http://dergipark.gov.tr/iudtaed