JoVE (Journal of Visualized Experiments) veritabanı üniversitemizin erişimine açılmıştır.

 JoVE (Journal of Visualized Experiments) veritabanı üniversitemizin erişimine açılmıştır.

 2006 yılında yayın hayatına başlayan, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized Experiments)’nin  Biology, Chemistry, Medicine paketleri üniversitemiz erişimine açılmıştır. 
 

 Erişim Adresi: www.jove.com