Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi" Türkçe ve ingilizce dilinde iktisadi ve idari bilimler alanlarında makaleler kabul edecektir. Dergini Aralık sayısı için makalelerin 1 Kasım 2017 tarihine kadar 

http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd  web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.