Oxford Journals Online Dergi

ANKOS kapsamındaki Oxford Journals Online Dergiler 2020 yılının sonuna  kadar kullanıcılarımızın erişimine açılmıştır.

Erişimimize açık olan dergilerin listesini ekte görebilirsiniz. 

https://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/dergi_koleksiyonu.xlsx