ProQuest Central veritabanı 19 Mayıs 2017 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

ProQuest Central veritabanı 19 Mayıs 2017 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

ProQuest Central , multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest Central, 160’ın üzerinde konunun kapsandığı ProQuest’in en çok kullanılan 39 veri tabanını içermektedir. ProQuest Central Software & Information Industry Association (SIIA) tarafından En İyi Online Referans Hizmeti dalında 2010 CODIIE ödülünü kazanmıştır. ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır.

Erişim : http://search.proquest.com/central/index?_ga=1.102135169.1450825013.1474615252&accountid=15875