SABİAD Dergisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ekim 2018 itibarıyla SABİAD (Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi) adlı dergiyi yayımlamıştır. Dergi Sağlık Bilimleri Enstitülerinin eğitim yapmış olduğu tüm alanlarda araştırma ve derleme yazılarına yer vermektedir. Dergi hakkında detaylı bilgilere http://www.iusabiad.com internet adresinden ulaşılmaktadır.