Swisslex Veritabanı Üniversitemizin erişimine açılmıştır.

Swisslex Veritabanı Üniversitemizin erişimine açılmıştır.

Swisslex,  İsviçre ve Kara Avrupası  Hukukuna dayalı anlaşma, yönetmelik, talimat, karar, resmi gazete gibi geniş içeriğe sahip, güvenilir online hukuk kütüphanesidir.

  Neden SwissLex?

  • Türk hukuk sistemi Kıta Avrupası hukukuna dayanır ve bu konuda bilgi ihtiyacı daha fazladır.    
  • Hukukçularda genel olarak bilinen dil Almanca ve Fransızca'dır ve Swisslex her iki dilde de ara yüzü kullanıcılarına sunar.
  • Ayrıca verilerin daha iyi filtrelenmesi için hukuk dallarına göre, hukuk kaynaklarına göre, tarihe göre, kanun numarasına göre, atıf yapılan referanslara göre veya seçilen yayın organına  göre sınıflandırma seçeneği sunarak aramalarınızı listelendirir.

 

Kapsamında:

 İsviçre hukukundan tam metin doküman,

. Tüm İsviçre Kanunları‘nın sistematik dizin içinde tam metni.

.  Federal ve Kanton mahkemeleri kararlarının toplamı.

.  Sistemli olarak iç hukukunun tamamı,

 Tam metin hukuk dergisi,

 Açıklama ve kitap, hukuk tezi,

 Haftalık olarak güncelliği sağlanmış yargı faaliyetleri

.  Avrupa hukukundan anlaşma ve yönetmelikler

.  Talimatlar, EuGH-kararları, hazırlanan hukuki işlemler, resmi gazete

.  Tüm dokümanları kolaylıkla basma ve E-mail yoluyla iletim imkanı

 

Erişim adresi : https://www.swisslex.ch/