Teknik dokümanlar veritabanı

 ISO, EN, BS, IEC standartlarını içeren BSOL ONLINE Uluslararası Standartlar/Teknik dokümanlar veritabanı 17 Kasım 2018 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

 

Erisim adresi: https://bsol.bsigroup.com

**Deneme erişimi olduğu için “view only” erişimidir.”

BSOL ONLINE uluslararası standartlar / teknik dokümanlar veri tabanı Dünya'nın ilk ulusal standart kuruluşu olan British Standards Institute(BSI) tarafından yayınlanan ve adapte edilen ISO, EN, BS, IEC standartlarını da kapsayan 53 Konu başlığında sınıflanmış  77,000'in üzerinde standart içermektedir. Bu standartlar, bütün endüstri sektörlerine ait çok geniş disiplinleri içerir.