Turnitin - iThenticate İntihali Engellemeye Yardımcı Programlar Eğitimi

Turnitin &  iThenticate İntihali Engellemeye Yardımcı Programlar Eğitimi

Tarih             : 7 Ekim 2019  Pazartesi / Saat : 14.30-16.00

Yer                :  ERÜ Rektörlük  Konferans Salonu

Düzenleyen   : ERÜ Kütüphane  ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı