Uluslar arası AMİSOS Dergisi Makale Kabulü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TUBİTAK-ULAKBİM DergiPark bünyesinde üniversite öğretim üyeleri tarafından yayım yapılan ve yayın hayatına 2016 yılında başlayan "Uluslar arası AMİSOS Dergisi / The journal of ınternational AMISOS"a makale kabulü başlamıştır.