İNTİHAL PROGRAMLARI

                                             İNTİHAL PROGRAMLARI

 

iThenticate

(Makale   için)

         Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla kullanılan  iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır. 

Web: www.ithenticate.com/

Not : Programı kullanmak isteyen akademisyenlere (doktorasını tamamlamış ) Kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin kendi Erciyes uzantılı mail adreslerinden ;  ithenticate@erciyes.edu.tr adresine isim, soy isim ve bölüm bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.

Yardım : http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/ITHENTICATE.pdf

                                                           

Turnitin

(Ödevler, tezler ve projeler için)

 

            Turnitin  öğrencilerin yüksek lisans ve doktora tezlerindeki intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı bir sistemdir. Sisteme yüklenen proje, tez vb. çalışmalar çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

Turnitin kullanımı için şifre almak isteyen akademik personelimizin isim, soyisim, ünvan ve kurumsal e-maillerini turnitin@erciyes.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Turnitin arayüzünde ödev eklerken dikkat edilmesi gereken hususlar.

Öğretmenler için kullanım kılavuzu:

https://drive.google.com/open?id=1G0l7RaWgBZIzHKDrGk8wkXqS-7C-kqRP  (Türkçe)

https://drive.google.com/file/d/1ymYWxSPDv8NRs7gPJ3xgFieTR1fR0NKy/view?usp=sharing    (İngilizce)

 

Öğrenciler için kullanım kılavuzu:

https://drive.google.com/file/d/1_6drf1u_VhH4gP1xgB1NZLFqjrkN005t/view?usp=sharing       (Türkçe)

https://drive.google.com/file/d/1l_imDwHKiy63GL6K9c2hWbxGkFLPpBPO/view?usp=sharing  (İngilizce)

Web: http://www.turnitin.com

Yardım : https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/T%C3%BCrk%C3%A7e

Turnitin de öğrenci ekleme kılavuzu

Turnitin Ogretmen Kilavuzu

Şifre Sıfırlama Kılavuzu.

Şifre oluşturma