DEĞERLENDİRME
Erciyes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 1975 yılında Gevher Nesibe Tıp fakültesi Kütüphanesi olarak kurulmuştur. 18 Kasım 1978'de Kayseri Üniversitesi kurulunca rektörlüğe bağlı olarak merkezi bir kütüphane haline getirilmiştir.
Erciyes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 28 Şubat 1979 tarih 16564 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kayseri Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği" ile resmi olarak kurulmuştur. Bu yönetmelikte kütüphanenin kuruluş amacı şöyle belirlenmiştir:
Erciyes Üniversitesi Kütüphanesi; bilimsel çalışma öğretim, öğrenim, araştırmalarda yararlanılmak üzere kurulan bir örgüttür. Kütüphanenin amacı; üniversite bünyesinde faaliyet gösteren, akademik ve idari personele, öğrencilere gerekli bilgi kaynaklarını sağlamak ve belirli bir sisteme göre düzenleyerek hizmete sunmaktır.
 
Kadir Has Merkez Kütüphanesind,e tıp dışı kitaplar Library Congress (LC), Tıp Koleksiyonu National Library Of Medicine (NLM), tasnif sistemlerine göre sınıflandırılmakta ve açık raf  sistemine göre  hizmete sunulmaktadır.
 
Kütüphane’de mevcut bütün materyal Yordam 2001 Kütüphane Bilgi-Belge Otomasyonu adlı program kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve Internet üzerinden kullanıcıların hizmetine açılmıştır.
 
Elektronik kaynak kullanımı 2001 yılında veri tabanı aboneliğiyle başlamış olup, bunu sırasıyla 2005 yılında elektronik kitap, 2006 yılında da elektronik tezler izlemiştir. Internet üzerinden erişilen elektronik kaynaklar; kütüphane kullanıcı sayısını düşürmüşse de veritabanı kullanıcı istatistikleri incelendiğinde Internet üzerinden geniş bir kesime hızlı ve doğrudan hizmet verdiğimiz görülmektedir, Ayrıca kütüphanenin her katında kablosuz internet erişimi mevcuttur.
 
Daire başkanı; başkanlığımızda görevli personelin faaliyetlerini uygulaması sırasında sürekliliği sağlamak, aksayan yönlerini tespit etmek ve önlem almakla yükümlüdür.
 
Başkanlığımız ’da 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 4 Uzman, 2 Kütüphaneci, 5 Şef,   6 Memur, 2 Büro Personeli, 1 Yrd.Teknisyen  2 Hizmetli  bulunmaktadır.
Daire Başkanlığımız personeli alanında bilgili, uzman ve deneyimli memur kadrosuna sahip olup kendini geliştirme çabası ile verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bunun için üniversitemiz, özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılan seminerlere katılım sağlanmaktadır.
 
Personelin yetersiz kaldığı durumlarda bilgi ve kaynak temini yapılarak personele yol gösterilmektedir.