GÖREVLER VE GÖREVLİLER
Yapılan Görev Yapan Kişi Yedek Personel
Daire Başkanı, Harcama Yetkilisi Mehmet AKKUŞ Vekaletle Uygun Kişi Belirlenir
Gerçekleştirme Görevlisi Veli KILIÇ Vekaletle Uygun Kişi Belirlenir
Kataloglama, Elektronik Yayınlar Serpil Yıldız, Mustafa Aydeniz, Filiz Akyüz, A.Esra Yazıcı, Bülent Kızılkaya, Semiha Vurankaya Serpil Yıldız, Mustafa Aydeniz, Filiz Akyüz, A.Esra Yazıcı, Bülent Kızılkaya, Semiha Vurankaya
Sağlama

Serpil Yıldız, Mustafa Aydeniz, Filiz Akyüz, A.Esra Yazıcı, Bülent Kızılkaya, Semiha Vurankaya 
 
Serpil Yıldız, Mustafa Aydeniz, Filiz Akyüz, A.Esra Yazıcı, Bülent Kızılkaya, Semiha Vurankaya
Ödünç Verme Bülent KIZILKAYA, Bedriye YÜCEL

Garip ARSOY(15 Temmuz Küt.)
Sadettin Arslan, Arif Karadeli
Süreli Yayın Gülhan Deniz Özkan HARMAN
Cilt Askerhan Karpuzcu Askerhan Karpuzcu
Tez Cengiz Kaman Serkan Peşkersoy
Kitap Satış Bürosu Sadettin Arslan Fatih Sarıaslan
Koleksiyon Görevlileri Aslıhan Yurtlu(Hakkı Atamulu Müzesi), Cengiz KAMAN (Mehmet Altay Köymen, Mehmet Kaplan Kitaplığı) Serkan Peşkersoy
Gör-İşit Özkan Harman Serkan Peşkersoy
İhale Yetkilisi İbrahim Güven Vekaletle Uygun Kişi Belirlenir
Taşınır Kayıt ve Kontrol İbrahim Güven, Aslıhan Yurtlu İbrahim Güven, Aslıhan Yurtlu
Muhasebe Fatih Sarıaslan, Gülhan Deniz Fatih Sarıaslan, Gülhan Deniz
Yazı İşleri Aslıhan YURTLU, Serkan PEŞKERSOY Özkan HARMAN
Enformasyon ve Teknoloji Birimi Özkan Harman Serkan Peşkersoy
Engelsiz Bilgi Birimi Özkan Harman Serkan Peşkersoy
Kütüphaneler Arası işbirliği Birimi Serkan Peşkersoy Bülent Kızılkaya