GÖREVLER VE GÖREVLİLER
Yapılan Görev
Yapan Kişi
Yedek Personel
Daire Başkanı, Harcama Yetkilisi
Veli Kılıç
Vekaletle Uygun Kişi Belirlenir
Gerçekleştirme Görevlisi
Mustafa Aydeniz
Vekaletle Uygun Kişi Belirlenir
Kataloglama, Elektronik Yayınlar
Serpil Yıldız, Mustafa Aydeniz, Filiz Akyüz, A.Esra Yazıcı, Bülent Kızılkaya, Semiha Vurankaya
Serpil Yıldız, Mustafa Aydeniz, Filiz Akyüz, A.Esra Yazıcı, Bülent Kızılkaya, Semiha Vurankaya
Sağlama

Serpil Yıldız, Mustafa Aydeniz, Filiz Akyüz, A.Esra Yazıcı, Bülent Kızılkaya, Semiha Vurankaya 
 
Serpil Yıldız, Mustafa Aydeniz, Filiz Akyüz, A.Esra Yazıcı, Bülent Kızılkaya, Semiha Vurankaya
Ödünç Verme
Musa Gültekin, Garip Arsoy, Şenay Tanbay
Sadettin Arslan, Arif Karadeli
Süreli Yayın
Gülhan Deniz
Murat Bolat
Cilt
Askerhan Karpuzcu
Askerhan Karpuzcu
Tez
Cengiz Kaman
Serkan Peşkersoy
Kitap Satış Bürosu
Sadettin Arslan
Fatih Sarıaslan
Koleksiyon Görevlileri
Aslıhan Yurtlu(Hakkı Atamulu Müzesi), Özkan Harman (Mehmet Altay Köymen, Mehmet Kaplan Kitaplığı), Murat Bolat ( Gazete Birimi)
Serkan Peşkersoy
Gör-İşit
Özkan Harman
Serkan Peşkersoy
İhale Yetkilisi
İbrahim Güven
Vekaletle Uygun Kişi Belirlenir
Taşınır Kayıt ve Kontrol
İbrahim Güven, Aslıhan Yurtlu
İbrahim Güven, Aslıhan Yurtlu
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Mustafa Aydeniz
Vekaletle Uygun Kişi Belirlenir
Muhasebe
Fatih Sarıaslan, Gülhan Deniz
Fatih Sarıaslan, Gülhan Deniz
Yazı İşleri
Aslıhan Yurtlu
Serkan Peşkersoy
Enformasyon ve Teknoloji Birimi
Özkan Harman
Serkan Peşkersoy
Engelsiz Bilgi Birimi
Özkan Harman
Serkan Peşkersoy
Kütüphaneler Arası işbirliği Birimi
Serkan Peşkersoy
Bülent Kızılkaya