Hassas Görevler
Bağlı Olduğu Birim
Görevlerin Yerine
Getirilmemesinin
Sonuçları
 
Alınacak Tedbirler.
İhale ve Satın alma çalışmaları Taşınır malların teslim alınması depoya yerleştirilmesi
Yolluk v.b. ödemelerle ilgili ödeme evraklarının hazırlanması
Satın alma ile ilgili ödeme evraklarının
hazırlanması
 
Satın alma Birimi
 
Haksız rekabet, ihale
iptali, menfaat sağlama
Hatalı ödeme, yanlış işlem,
hak kaybı
 
 
Personelin Üniversitemiz, Özel ve Kamu kuruluşları tarafından düzenlenen seminerlere katılımını sağlamak. Strateji Daire Başkanlığı ile istişarede bulunmak. Maliye Bakanlığı’nın internet üzerinden erişime açtığı sitelerden yararlanmak.
Sivil savunma hizmetlerinin düzenli
yürütülmesi, araç gereç temini
 
Sivil Savunma Birimi
Yangın ve diğer tehlikelere
karşı tedbirsiz yakalanma
 
Personelin Üniversitemiz, Özel ve Kamu kuruluşları tarafından düzenlenen seminerlere katılımını sağlamak. Sivil Savunma Uzmanlığı ile istişarede bulunmak.
Süreli yazıların zamanında
hazırlanması, ilgili birim ya da
kuruluşlara gönderilmesi.
Gizli yazıların hazırlanması, Personel Özlük Bilgilerinin Saklanması
Yazı İşleri Birimi
İtibar ve güven kaybı Soruşturma
Personelin Üniversitemiz, Özel ve Kamu kuruluşları tarafından düzenlenen seminerlere katılımını sağlamak. Yazı İşleri Müdürlüğü ile istişarede bulunmak.
Hassas görevden ayrılan personelin
yerine görevlendirme yapılması
 
İdari Birim
Görevin aksaması,
Görevden ayrılacak olan personel görevden ayrılmadan önce yerine bakacak olan personele, yapılacak iş ve işleyişle ilgili bilgilendirme yapması.
Yordam otomasyon programının, bilimsel yayın kataloğu ve veri tabanı aktive ve kesintisiz kullanımı
Enformasyon ve Teknoloji Birimi
İş akışının bozulması
Kütüphane otomasyon programına giriş yapılmış olan materyal kayıtların server üzerinden düzenli aralılarla yedeğinin alınması. Materyallerin kontrolleri yapılarak güvenlik sistemine entegre edilmesi,