KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
 
Başkan :  Veli KILIÇ                  Şube Müdürü
Üye        :  Serpil YILDIZ            Uzman
Üye        :  Mustafa AYDENİZ    Uzman
Üye        :  Filiz AKYÜZ               Uzman
Üye        :  Gülhan DENİZ         Şef
Üye        :  Aslıhan YURTLU      Bilgisayar İşletmeni/Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi