KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
 
Başkan Veli KILIÇ Şube Müdürü
Üye Mustafa AYDENİZ Öğretim Görevlisi
Üye Aslıhan YURTLU Bilgisayar İşletmeni/Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi