KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
 
Başkan Veli KILIÇ Şube Müdürü
Üye Serpil YILDIZ Öğretim Görevlisi
Üye Mustafa AYDENİZ Öğretim Görevlisi
Üye Filiz AKYÜZ                        Öğretim Görevlisi
Üye Gülhan DENİZ Şef
Üye Aslıhan YURTLU Bilgisayar İşletmeni/Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi