• Misyon ve Vizyon
 
Misyonumuz: Erciyes Üniversitesinin  misyonu doğrultusunda  öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla her türlü bilgi kaynağını temin edip, kütüphanecilik kurallarına göre düzenleyerek, kullanıcıların hizmetine sunar ve korur.
 
Vizyonumuz: Erciyes üniversitesinin eğitim-öğretim ve kültürel gereksinimleri doğrultusunda; hizmet verdiği kitleye çağdaş teknolojik imkanları kullanarak, bilgi hizmetlerinin kalitesini artırarak sunan bir bilgi merkezi olmaktır.