Ödünç Verme Birimi: Bülent KIZILKAYA, Bedriye YÜCEL,  Garip ARSOY(15 Temmuz Küt.)
Süreli Yayınlar Birimi :Gülhan DENİZ
Kataloglama: Serpil YILDIZ, Mustafa AYDENİZ, Filiz AKYÜZ, A.Esra YAZICI, Semiha VURANKAYA
Sağlama: Serpil YILDIZ, Mustafa AYDENİZ, Filiz AKYÜZ, A.Esra YAZICI, Semiha VURANKAYA
Elektronik Kaynaklar:Serpil YILDIZ, Mustafa AYDENİZ, Filiz AKYÜZ, A.Esra YAZICI, Bülent KIZILKAYA, Semiha VURANKAYA
Engelsiz Bilgi Birimi: Özkan HARMAN, Serkan PEŞKERSOY
 
Koleksiyon Birimi
 
-Hakkı ATAMOLU Müzesi: Aslıhan YURTLU
-Mehmet Altan KÖYMEN: Cengiz KAMAN, Özkan HARMAN
-Mehmet KAPLAN KİTAPLIĞI:, Serkan PEŞKERSOY
 
 
İdari Birimler
 
-Yazı İşleri Birimi: Serkan PEŞKERSOY
-Taşınır Kayıt ve Kontrol: İbrahim GÜVEN, Aslıhan YURTLU
-Muhasebe: Fatih SARIASLAN, Gülhan DENİZ
 
Kütüphaneler Arası işbirliği Birimi: Serkan PEŞKERSOY
 
Tezler: Cengiz KAMAN
 
Gör İşit Birimi (Bilgisayar Laboratuvarı,Görme Engelli Bir.) : Özkan HARMAN
 
Yardımcı Hizmetler: Murat YAŞAR, Ali İhsan TURHAN Mustafa Kamil ÇOLAKOĞLU (15 Temmuz Küt.)