Ödünç Verme Birimi: Musa GÜLTEKİN, Şenay TANBAY, Garip ARSOY
Süreli Yayınlar Birimi :Gülhan DENİZ, Murat BOLAT
Kataloglama: Serpil YILDIZ, Mustafa AYDENİZ, Filiz AKYÜZ, A.Esra YAZICI, Bülent KIZILKAYA, Semiha VURANKAYA
Sağlama: Serpil YILDIZ, Mustafa AYDENİZ, Filiz AKYÜZ, A.Esra YAZICI, Bülent KIZILKAYA, Semiha VURANKAYA
Elektronik Kaynaklar:Serpil YILDIZ, Mustafa AYDENİZ, Filiz AKYÜZ, A.Esra YAZICI, Bülent KIZILKAYA, Semiha VURANKAYA
Engelsiz Bilgi Birimi: Özkan HARMAN, Serkan PEŞKERSOY
 
Koleksiyon Birimi
 
-Hakkı ATAMOLU Müzesi: Aslıhan YURTLU
-Mehmet Altan KÖYMEN: Özkan HARMAN, Serkan PEŞKERSOY
-Mehmet KAPLAN KİTAPLIĞI:Özkan HARMAN, Serkan PEŞKERSOY
-Gazete Birimi:Murat BOLAT
 
İdari Birimler
 
-Yazı İşleri Birimi: Aslıhan YURTLU
-Taşınır Kayıt ve Kontrol: İbrahim GÜVEN, Aslıhan YURTLU
-Muhasebe: Fatih SARIASLAN, Gülhan DENİZ
 
Kütüphaneler Arası işbirliği Birimi: Serkan PEŞKERSOY
 
Tezler: Cengiz KAMAN
 
Gör İşit Birimi (Bilgisayar Laboratuvarı,Görme Engelli Bir.) : Özkan HARMAN