HukukTürk veri tabanı deneme erişimi
HukukTürk veri tabanı deneme erişimi

HukukTürk veri tabanı 31 Aralık 2022 tarihine kadar üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

Her gün güncellenen, T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler), kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları) ve Resmi Gazete’yi içerir. Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, dilekçe ve sözleşme örnekleri, hukuk sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) gibi servisler de içeriğinde yer almaktadır.

Erişim : https://www.hukukturk.com/

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgi için : 0352 207 66 66/10416