MAKALE ÇAĞRISI

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Anatolian Archaeology Dergisi
Erişim: Aralık 2022 sayısı için makale kabulü başlamıştır.


Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 16. sayısı Aralık 2022 tarihinde yayınlanacaktır. İlgililer, Akademik makalelerini 15 Kasım 2022 tarihine kadar Dergipark internet sitesi üzerinden gönderebilirler.


Katamonu Üniversitesi Kastamonu Tıp Dergisi
Erişim: https://www.kastamonumedicaljournal.com/index.php/kmj/announcement/view/1


Sakarya Üniversitesi Türk Akademi Dergisi (SAÜTAD)
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sautad


Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi
Erişim : 


Pamukkale Üniversitesi İletişim Bilimleri Dergisi   
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauibd


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Dergisi
Erişim: 


Trakya Üniversitesi Balkan Medical Journal
Erişim :  www.balkanmedicaljournal.org


Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/jonas


Bitlis Üniversitesi Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Erişim:  https://dergipark.org.tr/tr/pub/rahva


Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad


Mardin Artuklu Üniversitesi Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi
Erişim: 


Artvin Çoruh Üniversitesi Studies in Educational Research and Development (SERD) Dergisi
Erişim: http://serd.artvin.edu.tr


Ardahan Üniversitesi BELGÜ Dergisi Makale Son Çağrı
Erişim : https://dergipark.org.tr/tr/pub/belgu


Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Yaklaşım Dergisi 
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa


İstanbul Topkapı Üniversitesi Istanbul Policy Review (IPR) İlk Sayısı Makale Çağrısı
Erişim: https://journals.tplondon.com/ipr/announcement/view/44


Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi 28. Sayı
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursagida


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumfad 


Hayat Mustafa Kemal Üniversitesi HMKÜ Veteriner Fakültesi Antakya Veteriner Bilimleri DergisiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (MAKÜ İFD)
Erişim : https://dergipark.org.tr/en/pub/ifdmaku 


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Uluslararası Mimarlık Sanat ve Miras Dergisi (JAH)
Erişim : https://aybu.edu.tr/mimarlikveguzelsanatlar/tr/sayfa/5414/JAH 


Bitlis Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/rahva 


Bartın ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduveterinary


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi ASBÜ World Language Studies Dergisi
Erişim: https://wls.asbu.edu.tr/


Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın Tanıtma Ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi
Erişim:  taed.ktb.gov.tr


Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi Istanbul Policy Review (IPR)
Erişim: https://journals.tplondon.com/ipr/announcement/view/44


Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd


Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2021 yılı 2. Sayısı Dicle Adalet Dergisi
Erişim: adaletdergi@dicle.edu.tr


Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Turizm Fakültesi


Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü Arış Dergisi Makale Çağrısı
Erişim: https://aris.gov.tr/


Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi(Cilt:33, Sayı:1)
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd


İstanbul Üniversitesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
Erişim: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/jses/home


İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi
Erişim: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iukad/home


İstanbul Üniversitesi Turkish Journal of Bioscience and Collections
Erişim: https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/tjbc/home


Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi
Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/escala


İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
Erişim: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/bba/home


Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Post-modern Dönemde Din Eğitimi Özel Sayısı
Erişim: http://dergipark.gov.tr/did


Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/oltu


Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd


Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat-Tasarım Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/marustd


Marmara Üniversitesi  İktisat Fakültesi Journal of Research in Economics
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jore 


Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Journal of Health Sciences and Management (JOHESAM)
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/johesam 


Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Journal of Research in Business
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrb


Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/maunsbd


Malatya Turgut Özal Üniversitesi Journal of Medical Topics and Updates
Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jomtu