VERİ TABANLARI
                          ÜYE OLDUĞUMUZ VERİ TABANLARI             ÜCRETSİZ ERİŞİMLİ              DENEME ERİŞİMLİ     
 
 Kampüs Dışı Erişim (Proxy Ayarları)
Önemli Uyarı :  Sistematik olarak çok sayıda kopyalama, çıktı alma veya indirme işlemleri yapılması ya da elektronik kaynakların üçüncü şahıslarla paylaşılması, ticari amaçlarla kullanılması, herhangi bir web sitesinden yayınlanması durumunda, üniversite'nin veritabanına erişimi, yayıncı tarafından kesilecektir.

American Chemical Society (ACS)

ACS tarafından yayınlanan; uygulamalı kimya, kimya mühendisliği, biyokimya, biyoteknoloji, temel kimya, organik kimya, eczacılık, polimer ve malzeme bilimi konularındaki dergilere, 1879 yılına dek uzanan arşivleriyle beraber tam metin erişim sağlar.

Webpubs.acs.org/

Yardımhttp://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/acs.pdf

American Institute of Physics (AIP)

Genel fizik, astronomi, jeofizik, nükleer ve plazma fizik ve mühendislik konularındaki dergilere tam metin erişim sağlar.

Webscitation.aip.org/

Yardım: http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/AIP.pdf

BioOne

Biyoloji, biokimya, biomühendislik, tıp, eczacılık, çevre bilimi, sosyoloji, tarih, edebiyat, mühendislik gibi konulardaki dergilere tam metin erişim sağlar.

Webwww.bioone.org

Yardım:

 

CAB Abstract

CAB Abstracts veritabanı; ziraat ve uygulamalı yaşam bilimleri konularını kapsayan en kapsamlı uluslararası veritabanıdır. Bütün dünyaca tanınan bir bibliyografik künye ve özet bilgi veritabanı olan CAB Abstracts, 1990 yılından günümüze kadar 11,000’den fazla kitap, 4 milyondan fazla konferans, rapor ve benzeri metin kaydı içermektedir.CAB Abstracts veritabanını kullanarak, 75 farklı dilde basılmış metinlerin İngilizce özet bilgilerine erişmek mümkündür.Her yıl 180,000’den fazla kayıt eklenen bu veritabanını kullanarak; Tarım ve Hayvancılık , Bitki Koruma, Genetik, Orman Mühendisliği, Ekonomi, Veterinerlik, Beslenme ve Kırsal Gelişim gibi konularla ilgili bilgiye erişmek mümkündür. 

Web: www.cabdirect.org

Yardım: http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/cababs.ppt

Clinical Key

ClinicalKey tıp uzmanlarının bilgiyi ve cevapları nasıl aradıklarını anlamak için tasarlanmış ilk akıllı klinik bilgi motorudur.

Web: www.clinicalkey.com

Yardım: http://www.geminiltd.com.tr/dosyalar/ClinicalKey_kullanici_kilavuzu.pdf

Dentistry & Oral Sciences Source Veritabanı

Dentistry - Oral Sciences Source veri tabani , dis hekimligi konusunda dunyanin tek tam metin veri tabanıdır. Dis hekimleri ve arastirmacılara tüm arastirmalarını baslayıp bitirebilecekleri temel bir kaynak hizmeti sunar. Dis hekimligi konusunda 230 dan fazla temel akademik derginin indekslenip 180 dan fazlasının tam metin olarak yer aldigi Dentistry & Oral Sciences Source te ayrıca onlarca kitaba, konferans kaydına ve dergiye tam metin olarak erisebilirsiniz.

Web:search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh

Yardım:

EBSCO eBook Academic Collection

EBSCO eBook Academic Collection dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır.

Web: search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000xww

Yardım: http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/EBSCOhost.pdf

 

EBSCOHOST Web

Bu veritabanı; Sosyal ve beşeri bilimler, eğitim, bilgisayar, mühendislik, dil bilimi, sanat, tıp, edebiyat gibi konularda tam metin erişim sağlamaktadır.

Web: search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost

Yardım: http://support.ebsco.com/training/lang/tr/tr.php

Emerald

Mühendislik, uygulamalı bilimler ve teknoloji, kütüphane, bilgi hizmetleri, işletme ve yönetim gibi konulardaki dergilere tam metin erişim sağlar.

Web: www.emeraldinsight.com

Yardım: http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/EMERALD.ppt
http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/Emerald_Kullanum_Kilavuzu.pptx

 

HeinOnline

Amerikan Hukuk Sistemine ilişkin dergilerde yer alan makalelere tam metin erişim sağlar. Hukuk dergileri koleksiyonu, Federal Mahkeme Kararları, Uluslararası Anlaşmalar ve sözleşmeler ve Yüksek Mahkeme kararlarını içerir.

Web: heinonline.org/HOL/Welcome

Yardım:

 

İdealonline Veritabanı

Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında (tarih, eğitim, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, ekonomi, sağlık bilimleri, kültür sanat gibi) yayınlanan Türkçe hakemli dergiler, popüler dergiler ve tıp kitaplarından oluşmaktadır.

Web: www.idealonline.com.tr

Yardım:

IEEE Xplore

IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsayan yaklaşık 120 adet dergiye tam metin olarak erişilmektedir.

Web: www.ieee.org/ieeexplore

Yardım: http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/IEEE.pdf

 

InCites Benchmarking & Analytics

Araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, yazarların ve bölgelerin karşılaştırılmasına imkan sunan bütünleşik web tabanlı akademik platformdur. InCites veritabanı verilerini Web of Science veritabanından sağlamaktadır.

NOT: InCites ta  girmek için, WoS’ta register  ile kayıt oluşturmak gerekmektedir. Burada oluşturulan password ile InCites’a giriş yapılır.

InCites Erişim: https://incites.clarivate.com
Yardım: https://help.incites.clarivate.com

 

InCites Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu: https://prezi.com/qpfepaqxd5hq/incites-tantm-ve-kullanm-sunumu/

Institute of Physics (IOP)

Fizik, biyomedikal, malzeme, elektrik makine ve bilgisayar mühendisliği konularında bilgi sağlar.  1874 den günümüze yayınlanmış 69 adet dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz.

Web: https://iopscience.iop.org/

Yardım: http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/IOP.pdf

Journal Citation Reports

InCites platformunun bir parçası olan Journal Citation Reports kaynak gösterme verilerine dayanan ölçülebilir istatistiki bilgiler ile dünyanın önde gelen dergilerini eleştirel olarak değerlendirmek için sistematik ve objektif araçlar sunmaktadır. Makalelerin alıntı yapılan referanslarını derlemek suretiyle Journal Citation Reports araştırma etkinliğinin dergi ve kategori düzeyindeki etkisini ölçmeye yardımcı olur, alıntı yapılan ve atıfta bulunulan dergiler arasındaki ilişkiyi gösterir.

 

JCR Erişim :https://jcr.clarivate.com  

JCR Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu:

https://prezi.com/0xeo7qnis3nf/journal-citation-reports-jcr/

JSTOR (The Scholarly Journal Archive)

JSTOR veritabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmıs bilimsel dergilerin eski sayılarının tümüne (son 2-5 yılı hariç), ilk sayılarından baslayarak, hatta bazıları 1600’lü yıllara kadar geri gitmek üzere tam metin erisim saglamaktadır. JSTOR veritabanı; Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika Çalısmaları, Asya Çalısmaları, Biyolojik Bilimler, 2sletme, Orta Dogu Çalısmaları, Ekonomi, Maliye, Egitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Psikoloji, Sosyoloji, 2statistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Cografya, Latin Amerika Çalısmaları, Dilbilim, Slav Çalısmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelisim ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji ve Zooloji konubaslıklarını kapsamaktadır.

Web: www.jstor.org/

Yardım: http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/JSTOR.pdf

iThenticate

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla kullanılan  iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim üyelerinin hizmetine sunulmuştur. iThenticate’in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlar ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişiler, sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanabilir. Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır. 

Web: www.ithenticate.com/

Not : Programı kullanmak isteyen akademisyenlere (doktorasını tamamlamış ) Kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin kendi Erciyes uzantılı mail adreslerinden ;  ithenticate@erciyes.edu.tr adresine isim, soy isim ve bölüm bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.

Yardım : http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/ITHENTICATE.pdf

JURİX

Jurix Türkiye deki hukuk dergilerinde yayınlanmış makalelere erişimi hedefleyen bir veritabanıdır. Ülkemizde halen düzenli olarak yayınlanan dergilerin önemli bir kısmı Jurix içerisinde indekslenmekte ve kullanıma sunulmaktadır.

Dergilerin yanı sıra armağanlar, sempozyumlar ve konferanslar gibi hukuk kaynakları da veri tabanına eklenmektedir.

 Erişim : https://www.jurix.com.tr/

Kanunum.com

Kanunum.com, hızlı, çevrimiçi araştırma olanağı veren güncel bir hukuk veritabanı ve elektronik araştırma servisidir. Amacı hukuk alanında referans kaynak olmaktır.

Web: www.kanunum.com/

Yardım:

 

Kazancı Hukuk

Kazancı firması tarafından üretilen veritabanı aşağıdaki ürünlere erişim imkânı vermektedir:

İçtihat Bilgi Bankası: Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, B.K.K. Yönetmelikleri,  Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Sayıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları. Binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir. Tüm içeriğe, hem endeks sistemi, hem de arama motoru ile ulaşım.

Mevzuat Bilgi Bankası: Tüm T.C. Kanunları, T.C. K.H.K.ler, T.C. Tüzükleri, T.C. Yönetmelikleri, Uluslararası Anlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelgeler, Sirkülerler, Özelgeler, binlerce dilekçe örneği, resmi gazete fihristi, döviz kurları, iç borçlanma senetleri. Tüm yeni mevzuat girişi ve mevzuat değişiklikleri günlük işlenmektedir. Tüm içeriğe, hem endeks sistemi, hem de arama motoru ile ulaşım.

Hukuk Eserleri Bilgi Bankası: Çeşitli konularda, Türkiye’nin önde gelen hukukçuları tarafından yazılmış kitaplar, doktora tezleri, yüksek lisans tezleri, makaleler, tercüme eserler, hukuki mütalaalar, bilirkişi raporları, Yüksek Yargı Kararları İncelemeleri. Tüm bu içeriğe ulaşılması için, arama motoru yanında, yazarların ad/soyad ve özgeçmişleri, konu, ilgili kanun ve maddesi, alfabetik v.b. gibi endeksler konulmuştur. Herhangi bir eseri incelerken, içinde geçen Kanun maddelerine ve programda bulunan Yüksek Yargı Kararlarına linklerle bağlantılar sağlanmıştır.

Webkazanci.com.tr

Yardım:  

Mendeley Institutional Edition (MIE)

MENDELEY INSTITUTIONAL EDITION (MIE)

Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi olup, dünya çapında 4,5Mdan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır.

Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir:

  • 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB dan farklı olarak).
  • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak)
  • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak)
  • Kurumlar için analiz aracı

Web : https://www.mendeley.com/

Yardım :  http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/Mendeley.pdf

Nature Publishing Group Journals

Kimya, klinik uygulama ve araştırmalar, çevre bilimleri, yaşam bilimleri ve fizik konularında dergilere tam metin erişim olanağı sağlar.

Webwww.nature.com

Yardım:

OVID-LWW

Tüm akademik ve hastane kütüphaneleri için vazgeçilmez nitelikte olan ve sadece Ovid kapsamında yer alan LWW Total Access Dergi Koleksiyonu; yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır.

Web:http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

Yardım  http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/ovid.pps

OVID Fulltext ulaşılan yayın listesi

 

                          
                  

Proquest Dissertations and Thesis Abst&FT

Dünyanın en kapsamlı tez veritabanı olan PQDT, 1861’den günümüze kadar yapılmış olan doktora ve master tezlerini içermektedir.

Websearch.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15875

Yardım:http://search.proquest.com/help/academic.tr-TR/webframe.html?Basic_Search.html

REAXYS

Bir kimya keşif aracı olan Reaxys araştırmacıların daha etkili ve verimli çalışabilmeleri ve daha iyi keşifler yapabilmeleri amacıyla, konu alanları ile ilgili güvenilir bilgiye istedikleri yoldan erişmelerine olanak sağlamaktadır. 1771 yılından bu yana indekslenmiş 16.000 in üzerinde periyodik yayına erişim ve geçerliliği deneysel olarak kabul edilmiş 500 milyonun üzerinde olguyla araştırmacılar için çalışma alanlarına özgü veriler sunmaktadır.

Erişim : https://www.reaxys.com

SAGE Journals (Premier)

Özellikle Sosyal Bilimler alanında güçlü olmak üzere 1023 tam metin e-dergi bulunan SAGE Premier, son dönemlerde tıp, teknik bilimler ve fen bilimleri alanlarında da içeriğini genişletmektedir.

Web: http://journals.sagepub.com/

Kullanım kılavuzu: https://uk.sagepub.com/sites/default/files/sjuserguide_feb2017.pdf

Science Online

American Association for the Advancement of Science(AAAS) tarafından 1883 den beri yayınlanmakta olan ‘’Science’’ disiplinlerarası haftalık bir bilim dergisidir. Science Online ile temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve yaşam bilimleri alanlarında yapılmış olan akademik çalışmalara 1997 den günümüze erişim sağlanmaktadır.

Webwww.sciencemag.org

Yardım:

 

ScienceDirect

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar, beşeri bilimler, ekonomi, sosyal bilimler konularında Elsevier Yayınevine ait dergilere 1997 den günümüze tam metin olarak erişebilirsiniz.

Webwww.sciencedirect.com

Yardımhttp://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/ScienceDirect.pdf

 

Scopus

Scopus, hakemli literatür ve kaliteli web kaynaklarına ilişkin en büyük öz (abstract) ve atıf veritabanıdır. Araştırma izleme, analiz etme ve görselleştirme için akıllı araçlara sahiptir ve araştırmacıların iş akışına kolayca entegre olur. Scopus hakemli dergileri, referans listelerini, bilimsel tabanlı tarama motoru olan Scirus (www.info.scirus.com) aracılığıyla Web i, temel patent ofislerini , kurumsal arşiv kaynaklarını tarar.

Web www.scopus.com

Yardım :    http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/Scopus.pdf
                               

 

 

Sobiad

Sobiad, Türkiye merkezli 384 dergide yayınlanan 119.565 makalenin yer aldığı ve 2.331.460 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. Sobiad veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir.

Erişim : www.sobiad.com

SpringerLINK

1997 den günümüze Tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik astronomi, çevre bilimleri, hukuk ve ekonomi konularındaki dergilere tam metin olarak erişebilirsiniz.

Webspringerlink.com

Üniversitemize tam metin açılan Spriger e- kitapları için:‘’Include Preview- Only Content ‘’ kutucuğundaki imleci kaldırmanız gerekmektedir.

Web: http://link.springer.com/search?facet-content-type="Book"

Yardım:  http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/SpringerLINK.pdf

 

Taylor & Francis Online Journals

Webhttps://www.tandfonline.com

Açıklama:

Taylor and Francis Online Journals, Taylor and Francis Yayınevinin dergilerine 1997 yılından günümüze, tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır. Sağlık bilimleri, yaşam ve tabiat bilimleri, teknoloji, tıp, sanat ve insani bilimler, sosyal bilimler, işletme ve eğitim konularını kapsamaktadır.

Yardımhttp://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/Online_Kullanim_Kilavuzu.pdf

 

Turnitin

Turnitin  öğrencilerin yüksek lisans ve doktora tezlerindeki intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı bir sistemdir. Sisteme yüklenen proje, tez vb. çalışmalar çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

Turnitin kullanımı için şifre almak isteyen akademik personelimizin isim, soyisim, ünvan ve kurumsal e-maillerini turnitin@erciyes.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Turnitin arayüzünde ödev eklerken dikkat edilmesi gereken hususlar.

Öğretmenler için kullanım kılavuzu:

https://drive.google.com/open?id=1G0l7RaWgBZIzHKDrGk8wkXqS-7C-kqRP  (Türkçe)

https://drive.google.com/file/d/1ymYWxSPDv8NRs7gPJ3xgFieTR1fR0NKy/view?usp=sharing    (İngilizce)

 

Öğrenciler için kullanım kılavuzu:

https://drive.google.com/file/d/1_6drf1u_VhH4gP1xgB1NZLFqjrkN005t/view?usp=sharing       (Türkçe)

https://drive.google.com/file/d/1l_imDwHKiy63GL6K9c2hWbxGkFLPpBPO/view?usp=sharing  (İngilizce)

Web: http://www.turnitin.com

Yardım : https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/T%C3%BCrk%C3%A7e

Turnitin de öğrenci ekleme kılavuzu

Turnitin Ogretmen Kilavuzu

Şifre Sıfırlama Kılavuzu.

Şifre oluşturma
 

TURCADEMY

Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu ile ülkemizde akademik yayıncılık alanında öncü olan Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık a ait 3500 ü aşkın Türkçe akademik kaynak elektronik ortamda kullanıcılarımıza sunulmaktadır.

Doğa Bilimleri, Hukuk, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarını kapsayan nitelikli dermesi ile Turcademy platformu, kullanıcılarına,öncü ve güvenilir yayınevlerinin sağlamış olduğu Türkçe akademik içeriği, kullanıcı dostu bir arayüz ile sunmaktadır.

Erişim : www.turcademy.com

Yardım: https://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/TURCADEMY.pdf   

Kullanım rehberi : https://www.youtube.com/watch?v=mRGzEDfpE70

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları

      Türkiye Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM) tarafından üretilen ULAKBIM Türkçe Ulusal Veritabanları, özel kapsama sahip çok disipline yönelik bir kaynaktır. Türk Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, Mühendisliğin yanı sıra Temel ve Uygulamalı bilimlere yönelik geniş bir içerik sağlar. Türk Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, Ziraat, Biyoloji ve Veterinerlik Bilimi alanlarına odaklanır. Türk Tıp Veri Tabanı, Tıp, Dişçilik, Farmasötik ve Hasta Bakıcılık alanları dahil Sağlık Bilimleri üzerine araştırmaları içerir. Türk Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Antropoloji, Ekonomi ve Tarih ten Uluslararası Gelişme, Dil Bilimi ve Siyaset Bilimi ne, insan topluluğu ile ilgili tüm önemli alanları inceler. İki dilde (İngilizce ve Türkçe) hazırlanmış olan özetler ve açıklamalar dört veritabanının da Türkiye’den ve dünyanın her yerinden araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini sağlar.

Web: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları 

Yardım: https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/turkish

UpToDate

UpToDate dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynaklarından biridir. Sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veri tabanıdır. UptoDate; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Web:  www.uptodate.com/

UpToDate Mobil kullanım Kılavuzu

Yardım: http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/uptodata.ppt 

UpToDate Advanced

Kütüphanemizin aboneliği bulunan UpToDate veritabanına, klinik karar destek sistemi UpToDate Advanced modülü eklenerek erişime açılmıştır. Dünyanın en güvenilir klinik kaynağı UpToDate  Pathways ve Lab Interpretation  içeren UpToDate  Advanced ürününü sunmaktadır. UpToDate Pathways - hastaya özel klinik öneriler sunan ve çoklu teşhis, tedavi seçenekleriyle ortak, kronik ve bazen karmaşık durumları ele alan interaktif algoritmaları içermektedir.

Lab Interpretation - laboratuvar sonuçlarının daha hızlı ve doğru bir şekilde yorumlanması ve karar vermek için  yol gösteren monograflar ve algoritmaları içermektedir, anormal test sonuçlarının yönetimini desteklemektedir.

Yardım: https://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/UTD_Advanced_Kullanim_kilavuzu.pptx

Web Of Science

Web of Science,  fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlar. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler verir. Web of Science içeriği; Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Book Citation Index, Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) ve  Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH)

Erişim adresi:http://webofknowledge.com

Web of Science Hakkında :

https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/WS388947497_Turkey-Brochure_V3_RGB_TR.pdf

Kullanım Kılavuzu:

https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2019/11/WS380039079_guide_CC-User-Guide-RGB-v6_RGB_TR.pdf

Wiley Online Library

Wiley InterScience-Blackwell veritabanı; Mühendislik, sağlık bilimleri, beşeri bilimler, dilbilim, fen bilimleri, sosyal bilimler, teknoloji, tıp alanındaki dergilere tam metin erişim olanağı sağlar.

Web:  www3.interscience.wiley.com/search/allsearch

Yardım : http://kutuphane.erciyes.edu.tr/Dosyalar/Wiley.pdf