Açık Erişim Veri Tabanları

Access Mideeast and Islamic Resources (AMIR)

Afghanistan Digital Library

Aga Khan Library Digital Collections - Ottoman Collection

AgEcon Search : Research in Agricultural and Applied Economics

African Journals Online

AGRİCOLA

Akademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex)

AMADEO : The Medical Literature Guide

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yazma Eserler

Araştırmax : Bilimsel Yayın İndeksi

Arabic Collections Online

Arabic Journal Directory

AOSIS Open Journals

Archives Portal Europe

Arkitekt

Arxiv.org

Asean Digital Library

Asian Digital Library

Asian Economics and Social Society Journals

Avibase : Dünya Kuş Veri Tabanı

Azerbaycan Milli Ensiklopediyası

Azərbaycan Respublikası Prezident Kitabxanası

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Bayerische StaatsBibliothek - Oriental Collection

B. C. Open Textbook Collection

BiblioMED : Directory of Medical Articles

BioMed Centrel

Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı

Boğaziçi Üniversitesi Dijital Arşivi

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Kataloğu

CABI Invasive Species Compendium

Central American Journals Online

ChemSpider

Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi E-Kütüphane

Country Studies

Cyberleninka

Danıştay Dergisi

DergiPark Akademik

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (2023 Yılı İstatistikleri)

Digital Commons Network

Digital Library of Modern Greek Studies

Dimensions

Dîvânu Lugâti't-Türk Veri Tabanı

DOAB : Directory of Open Access Books

DOAJ : Directory of Open Access Journals

Doğuş Üniversitesi Makale Veri Tabanı

Dove Medical Press

Drugbank

Duke University Libraries Ottoman Turkish Literature

EconBiz : Find economic literature

Econstor : Economics and Business Studies

Encyclopædia Iranica

Epistemenikos : Collaborative , Multilungial Database Health Evidence

Eur-Lex : Access to European Union Law

Europe PubMed Central

Europeana Collections

Forgotten Books

Gallica

German Digital Library

Global Index Medicus

Google Akademik

Google Books

HathiTrust Digital Library

Hieroglyphs Step by Step

IMF eLibrary

Islamic Heritage Project

Internet Archive

İksad Yayınevi E-Kitapları

İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi)

İslam Ansiklopedisi

İstanbul Üniversitesi Gazeteden Tarihe Bakış Projesi

İstanbul Üniversitesi Yayınları

Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği

Konuşan Kitaplık

MedlinePlus

Metropolitan Museum of Art Publications

Mevzuat Bilgi Sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı - Yayınlar

Milli Eğitim Bakanlığı - Uluslararası Raporlar

MIT Libraries

Movebank [Hayvan İzleme Verileri]

Nutuk Veri Tabanı

OAPEN Library

Open Access Digital Theological Digital Library

Open Access Library : Search Engine, Journal, Index,Repository

Open Corporates Veri Tabanı

Open Culture

Open Library

Open Research Library

Open Textbook Library

Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi

Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünûn Dergisi

Paperity : Open Science Agregated

PEDro : Physiotherapy Evidence Database

PhilPapers

Project Gutenberg

PubMed

Research Library for Turkish Studies: The Jacob M. Landan Collection

Resmi Gazete

Safetylit

SCImago Journal & Country Rank

SearchOnMath

Scilit : Scientific Literature

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Swiss Newspapers Electronic Archive

TBMM Açık Erişim

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri

T.C. Merkez Bankası Makale Veri Tabanı

TR Dizin [Atıf Veri Tabanı]

The Internet Archive eBooks and Texts

The Qatar Digital Library

The World Bank Publications

Ticaret Bakanlığı Ülke Raporları/Bilgileri

TÜİK İstatistikleri

Türk Dil Kurumu Sözlükleri

Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veri Tabanı

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Türk Psikiyatri Dizini

Türk Sineması Arşiv Veri Tabanı

Türkistan Derlemesi

Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Açık Arşivi (Aperta)

Türkiye Akademik Arşivi (Harman)

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi Veri Tabanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları

Türkiye Makaleler Bibliyografyası

Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Türkiye Yazma Eserler Kurumu

TürKomp : Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı

UNESCO Digital Library

University of Pittsburgh Archive of European Integration(AEI)

Wellcome Arabic Manuscripts Online

World History Encyclopedia

WTO İlibrary [Dünya Ticaret Örgütü]

YÖK Dersleri Platformu

YÖK Ulusal Tez Merkezi

zbMATH Open

Zenedo

Zentralblatt Math Database

Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke