Gör-İşit Birimi

CD-DVD ortamında bulunan Film, Belgesel, Müzik, Kitap ekleri… vb. kaynaklar ve bu kaynakların kullanımı için gerekli araç-gereçlerin sağlanarak hizmete sunulduğu birimdir.

Üniversitemizin akademik–idari personeline, öğrencilerine; sosyal, kültürel, akademik alanda destek sağlamak amacıyla 2 kişilik kareller ve 10 kişilik toplu gösterim odasında randevu sistemiyle hizmet vermektedir.

Başvurularınız için:

Özkan HARMAN 

Tel : 0 352 207 66 66 – 10413

E-posta : ozkanh@erciyes.edu.tr