Kütüphane Kuralları

1-Erciyes Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile öğrenciler, kütüphanenin bütün olanaklarından yararlanabilir.

2-Kütüphaneden, üniversitemiz öğrenci ve çalışanları üniversite kimlik kartları ile yararlanabilirler.

3-Kütüphaneye, elektronik turnike sistemine giriş kartı (öğrenci/personel kimlik kartı) okutularak girilir.

4-Kütüphane 24 saat güvenlik kameraları ile izlenir.

5-Kütüphane binasında kafeterya dışında yiyecek içecek tüketilemez.

6-Kütüphane binası içerisinde cep telefonuyla konuşulmaz.

7-Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılamaz.

8-Kullanıcılar kütüphane içerisinde, kütüphane kurallarına uymak zorundadırlar. Okuyucu salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulamaz ve belirlenen alanlar dışında grup çalışması yapılamaz.

9-Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.

10-Kütüphane kaynaklarından yararlanan okuyucular, alarm sistemi ikaz verdiğinde veya görevliler uyardığı takdirde ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. Kütüphane dışına izinsiz kitap veya herhangi bir materyal çıkaran, buna teşebbüs eden yahut kütüphanedeki materyal veya kitaplara zarar veren öğrencilere olayın nitelik ve ağırlığına göre “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanır.

11-Kullanıcılar kütüphane içinde bulundukları sürece kendi şahsi eşyalarından sorumludurlar ve bunların kaybı durumunda kütüphane personeli sorumlu değildir.

12-Kütüphane içerisinde tütün ve benzeri maddeler tüketilemez.

13-Dış kullanıcılar, (Çalışma saatleri ve hizmet verdiğimiz kullanıcı bilgisi ) aşağıdaki koşullara bağlı olarak kütüphane olanaklarından yararlanabilirler;

a) Dış kullanıcılar, kütüphane güvenlik noktalarından nüfus cüzdanları karşılığı alacakları geçici ziyaretçi kartları ile Kütüphaneye giriş yapabilirler.

b) Fiziki mekan yetersizliği ve güvenlik nedeniyle, dış kullanıcılar mesai saatleri içinde kabul edilir.

c) Kütüphane, ders döneminde, mesai saatleri dışında sadece Erciyes Üniversitesi mensupları kullanımına açıktır, bu tarih ve saat aralıkları kütüphane web sayfasından (Çalişma saatleri) duyurulur.

14-Kütüphanedeki bilgisayarlar, sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.

15-Telif hakları gereğince kullanıcılar yayınların tamamını fotokopi vb. şekilde çoğaltamazlar.

16-Elektronik veri tabanlarından sistematik olarak çok sayıda kopyalama, çıktı alma veya indirme işlemleri yapılması, bunların üçüncü şahıslarla paylaşılması, ticari amaçlarla kullanılması, herhangi bir web sitesinde yayınlanması durumunda; Üniversitemizin veri tabanına erişimi yayıncı tarafından engellenmektedir. Kullanıcılarımız veri tabanlarından  kurallara uygun olarak yararlanmakla mükelleftir.