Kütüphane Koleksiyonu

Kitap Koleksiyonu

Kütüphanemizde tıp kitapları (QS-QZ,W-WZ) 1. katta, dil ve edebiyat kitapları (P-PZ) 2. katta, diğer konulardaki kitaplar 3. katta bulunmaktadır.

Tıp dışı kitaplar ; Library of Congress (LC), tıp kitapları; National Library of Medicine (NLM), tasnif sistemlerine göre sınıflanmakta ve açık raf sistemine göre hizmete sunulmaktadır. Bu sistemde disiplinler; ana ve alt konular olmak üzere bölümlere ayrılır. Kaynaklara verilen yer numaralarında harfler ana konuları, numaralar ise alt konuları temsil eder.

Koleksiyondaki basılı kitap künyelerine ve elektronik kitaplara online katalog, tüm kaynaklarda ara modüllerinden erişebilirsiniz.

Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (Library of Congress Classification System)

Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sisteminde (Library of Congress Classification System-LC) tüm konular A’dan Z'ye kadar olan harfler altında aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

*LC sınıflama sisteminin ayrıntılı bilgilerine, Library of Congress sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.

A - Genel Eserler                                                                                               M - Müzik ve Müzik Yayınları

B - Felsefe, Psikoloji, Din                                                                                   N - Güzel Sanatlar

C - Tarih ile ilgili yan bilimler                                                                            P - Dil ve Edebiyat                                                                 

D - Dünya, Avrupa, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda vd. Tarihleri                          Q - Fen    

E - Amerika Tarihi                                                                                              R - Tıp

F- Amerika Tarihi                                                                                               S - Tarım

G - Coğrafya, Antropoloji, Rekreasyon                                                                T - Teknoloji

H - Sosyal Bilimler                                                                                             U - Askeri Bilimler

J - Siyasal Bilimler                                                                                              V - Deniz Bilimleri

K - Hukuk                                                                                                            Z - Bibliyografya, Kütüphane Bilimleri, Genel Bilgi Kaynakları

L - Eğitim

Ulusal Tıp Kütüphanesi Sınıflama Sistemi (National Library of Medicine Classification System)

*NLM sınıflama sisteminin ayrıntı bilgilerine, National Library of Medicine sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.

QS-Anatomi                                                                                                   WG-Kalp ve damar hastalıkları                              WV-Kulak, burun, boğaz

QT-Fizyoloji                                                                                                   WH-Kan ve lenfatik sistem                                     WW-Göz

QU-Biyokimya                                                                                                WI-Mide ve bağırsak sistemi                                  WX-Hastaneler/sağlık kurumları

QV-İlaç                                                                                                           WJ-Üreme sistemi                                                   WZ-Tıp tarihi

QW-Mikrobiyoloji                                                                                           WK-İç salgıdır                                                                       

QX-Parazitoloji                                                                                               WL-Sinir sistemi                                                                                           

QY-Klinik pataloji                                                                                           WM-Psikiyatri                                                                            

QZ-Patoloji                                                                                                     WN-Radyoloji                                                                                           

W-Tıp mesleği                                                                                                WO-Cerrahi                                                                             

WA-Halk sağlığı                                                                                              WP-Jinekoloji                                                                         

WB-Tıp uygulamaları                                                                                      WQ-Gebelik ve doğum                                       

WC-Bulaşıcı hastalıklar                                                                                   WR-Cildiye

WD-Metabolik hastalıklar, zehirlenmeler, allerji                                             WS-Pediatri

WE-Kas ve iskelet sistemi                                                                               WT-Geriatri

WF-Solunum sistemi                                                                                       WU-Diş hekimliği


Süreli Yayın Koleksiyonu

Kütüphanemizde süreli yayınlar koleksiyonu; 1995 ve sonrası basılı dergiler 2. katta, 1994 ve öncesi basılı dergiler de depoda bulunmaktadır. Süreli yayınlar kütüphane içerisinde kullanıma sunulmakta olup ödünç verilmemektedir.

Koleksiyondaki basılı dergilerin künyelerine ve e-dergilere online katalog, tüm kaynaklarda ara modüllerinden erişebilirsiniz.

Tez Koleksiyonu

Erciyes Üniversitesi’nin, kuruluşundan bugüne kadar yapılmış bütün yüksek lisans ve doktora tezlerinin birer kopyası, Kütüphane'nin 3. katında (75 nolu oda) tez koleksiyonu biriminde kullanıma sunulmaktadır. Tezler ödünç verilmemektedir.

Koleksiyondaki basılı tezlerin künyelerine ve e-tezlere online katalog, tüm kaynaklarda ara modüllerinden erişebilirsiniz.

Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans-Doktora öğrencileri ve Akademik Personeli; YÖK Tez Merkezi’nde bulunan tam metni indirilemeyen, farklı üniversitelerde yapılmış tezlere TÜBESS aracılığıyla erişim sağlayabilirler.

E-Kaynaklar Koleksiyonu

Abone olduğumuz veri tabanları aracılığıyla; e-kitap, e-dergi, e-tez, haber bülteni, rapor, video, gazete ve konferans bildirilerinden oluşan zengin içeriğe kampüsten ve kampüs dışından erişim sağlayabilirsiniz.

Koleksiyondaki e-kaynaklara online katalog, tüm kaynaklarda ara modüllerinden erişebilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI : Sistematik olarak çok sayıda kopyalama, çıktı alma veya indirme işlemleri yapılması ya da elektronik kaynakların üçüncü şahıslarla paylaşılması, ticari amaçlarla kullanılması, herhangi bir web sitesinden yayınlanması durumunda, Üniversite'nin veri tabanına erişimi, yayıncı tarafından engellenmektedir.

Gör-İşit Koleksiyonu

CD-DVD ortamında bulunan film, belgesel, müzik, kitap ekleri… vb. kaynaklar ve bu kaynakların kullanımı için gerekli araç-gereçlerin sağlanarak hizmete sunulduğu Gör-İşit koleksiyonu 1. katta yer almaktadır.

Üniversitemizin akademik–idari personeline, öğrencilerine; sosyal, kültürel, akademik alanda destek sağlamak amacıyla 2 kişilik kareller ve 10 kişilik toplu gösterim odasında randevu sistemiyle hizmet vermektedir.

Referans Koleksiyonu

Ansiklopedi, sözlük, harita, atlas, el kitabı, bibliyografya, rehber, katalog, almanak… vb. danışma kaynaklarından oluşan genel referans koleksiyonu 2. katta, tıp referans koleksiyonu 1. katta yer almaktadır. Referans koleksiyonu kütüphane içerisinde kullanıma sunulmakta olup ödünç verilmemektedir.

Rezerv Koleksiyonu

Akademisyenlerce rezervde tutulması önerilen ders kitapları, açık raf sisteminde muhafazası zor olan kaynakların bulunduğu ve kütüphane içinde kullanıma sunulduğu Rezerv Koleksiyonu 3. katta (75 nolu oda) yer almaktadır. Rezerv koleksiyonu ödünç verilmemektedir.

Özel Koleksiyonlar

1-Heykeltıraş Hakkı Atamulu Sanatçı Evi

Hakkı Atamulu’nun eserleri, kitapları ve otantik eşya koleksiyonunun sergilendiği sanatçı evi Kütüphane’nin 2. katında bulunmaktadır.

Türkiye’nin ilk heykeltıraşlarından olan Hakkı Atamulu (1912-2006) Nevşehir-Derinkuyu ilçesinde dünyaya geldi. Şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nü bitirdi. Frankfurt ve Berlin’de ünlü heykeltıraşlardan Garbo ve Arnobrekker ile çalışmalarına devam etti. II. Dünya Savaşı çıkınca yurda döndü ve birçok şehirde çeşitli anıtlar yaptı.

Ayrıntılı biyografi için bakınız.

2-Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen Kitaplığı

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen’in ailesi tarafından bağışlanan kitaplığı Kütüphane’nin 3. katında bulunmaktadır.

Selçuklu tarihçisi olarak bilinen Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen (1916-1993) Ankara-Haymana ilçesinde dünyaya geldi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü'nden 1940 yılında mezun oldu. Prof. Dr. Fuat Köprülü danışmanlığında hazırlamış olduğu “Kirman Selçukluları Tarihi” doktora teziyle 1943 yılında doktor unvanı aldı. 1944 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Or¬taçağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak atandı ve daha sonra “Büyük Selçuklu Tarihi Çerçevesi İçinde Sancar’ın Meliklik Devri” konulu tezi ile 1948 yılında doçent, 1958 yılında profesör¬lük unvanı aldı. Ayrıntılı biyografi için bakınız. Prof. Dr. Mehmet Kaplan Kitaplığı Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın ailesi tarafından bağışlanan kitaplığı Kütüphane’nin 1. katında bulunmaktadır. Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar olarak bilinen Mehmet Kaplan(1915-1986) Eskişehir-Sivrihisar ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1939 yılında mezun oldu ve aynı yıl Bölümde asistanlığa başladı. “Namık Kemal: Hayatı ve Eserleri”teziyle 1942 yılında doktor unvanını aldı. “Tevfik Fikret ve Şiiri” adlı teziyle 1944 yılında doçent, 1953 yılında da profesörlük unvanı aldı.

Ayrıntılı biyografi için bakınız.

3-Prof. Dr. Mehmet Kaplan Kitaplığı

Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın ailesi tarafından bağışlanan kitaplığı Kütüphane’nin 1. katında  (51 nolu oda)  bulunmaktadır.

Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar olarak bilinen Mehmet Kaplan(1915-1986) Eskişehir-Sivrihisar ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1939 yılında mezun oldu ve aynı yıl Bölümde asistanlığa başladı. “Namık Kemal: Hayatı ve Eserleri”teziyle 1942 yılında doktor unvanını aldı. “Tevfik Fikret ve Şiiri” adlı teziyle 1944 yılında doçent, 1953 yılında da profesörlük unvanı aldı.

Ayrıntılı biyografi için bakınız.