Ödünç Verme


Erciyes Üniversitesi mensubu olan akademik ve idari personel ile öğrenciler kütüphanenin doğal üyesidir.

Ödünç verme işlemi üniversite kimliği kullanılarak banko veya shelfcheck cihazları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Mesai saatleri dışında ödünç verme işlemi (üzerinde iade tarihi geçmiş kitap bulunmaması koşuluyla) shelfcheck cihazından yapılabilir.

Ansiklopedi, sözlük, atlas, kataloglar vb. temel başvuru kaynakları, süreli yayınlar, tezler, özel koleksiyon kaynakları, rezerv kitaplar, gazeteler, harita, görsel-işitsel materyaller, kütüphane dışına çıkarılmasında Başkanlıkça sakınca görülen diğer materyaller ödünç verilmez.

Başka kullanıcının kimliği ile ödünç kaynak alınamaz. Üzerinde gecikme cezası bulunan kullanıcılar yeni kaynak alamazlar.


Ödünç Verme Süreleri

Kullanıcılar
Ödünç Verme Süresi
Uzatma
Adet
Akademik Personel
30 gün
2 kez 
5 kitap
İdari Personel
15 gün
2 kez
3 kitap
Y. Lisans/Doktora Öğrencisi
30 gün
2 kez
5 kitap
Önlisans/Lisans Öğrencisi
15 gün
2 kez
3 kitap

 Uzatma İşlemi

Üniversite akademik ve idari personeli, öğrencileri en fazla 2 defa ödünç verme süreleri kadar uzatma hakkına sahiptir.

Kullanıcı verilen sürelerin yetersiz olması hâlinde; son 5 gün içerisinde öğrenci numarası/sicil numarası ve kütüphane şifresiyle online katalogda oturum açarak veya shelfcheck, kiosk cihazlarından uzatma işlemini gerçekleştirebilir.

Üzerinde iade tarihi geçmiş kaynak ve gecikme cezası bulunan kullanıcılar uzatma işlemi gerçekleştiremezler.

İade İşlemi

Kütüphane kaynaklarını ödünç alan kullanıcılar, kaynakları özenle kullanmak ve ödünç verme süresi sonuna kadar iade etmekle yükümlüdür.

Kütüphane otomasyon sistemi iade tarihleri için otomatik olarak e-mail ve SMS yoluyla hatırlatma bilgisi gönderir.

İade işlemleri banko veya shelfcheck cihazları aracılığıyla yapılabilir.

Shelfcheck cihazlarından iade tarihi geçmemek koşuluyla iade işlemi yapılır.

Mesai saatleri dışında da iade işlemi shelfcheck cihazlarından yapılabilir.

İade işlemi ödünç alan kişi dışında bir başkası tarafından da gerçekleştirilebilir.

Ceza işlemleri

Zamanında iade edilmeyen yayınlar için günlük 50 Kuruş gecikme cezasına karşılık Başkanlığın uygun gördüğü kitaplar aldırılır.

Kullanıcıya otomatik hatırlatma gönderilmemiş veya ulaşmamış olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü kaldırmaz, sorumluluk kullanıcıya aittir.

Kitap kaybeden okuyucu, kaybettiği kitabın öncelikle "aynısını", aynısını getiremiyorsa (Kütüphane Komisyonunca kitabın piyasada baskısının bulunmadığının tespiti durumunda) kaybolan kitabın yerine, "aynı değerde", "aynı konuda", "aynı dilde", "yeni basım", "iki adet" kitap getirmekle, ayrıca "gecikme cezası" ödemekle sorumludur.


Ödünç Verme Birimi :

Tel : 0 352 207 66 66 -10407