Kitap Standı Açma

Üniversitemizde kitap standı açmak isteyen firmalar, öncelikle Fakülte Dekanlıkları ve Okul Müdürlükleriyle görüşerek, tarih ve yer konusunda mutabık kaldıktan sonra gerekli evrakları onaylatmak üzere Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na başvurmalıdır.

Stant Açmak İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

1-Stantlarda sergilenecek Kitap Listesi (2 nüsha) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından onaylanacak.

2-Başvuru için kullanılan belgeler yeni tarihli olmalıdır.

3-Ticaret Odası veya Esnaf Derneklerinden Faaliyet Belgesi olmalıdır.

4-Vergi Levhası etkinlik süresince standın görünür bir yerinde bulunmalıdır.

5-Kitap satışı yapabilmek için FSEK gereğince zorunlu olan ‘Satış Sertifikası’ satış süresince standın görünür bir yerinde bulunmalıdır.

6-Stantlarda liste dışı kitap, korsan baskı, bandrolsüz kitaplar ve yasaklı yayınlar bulundurulmamalıdır.

7-Kitap stantları, Dekanlıklar ve Okul Müdürleri uygun gördükleri takdirde açılabilir.

Belirtilen kurallar dışında kişi ya da firmalar Erciyes Üniversitesi’nde stant açmak suretiyle kitap satışı yapamazlar.

Başvurularınız için:

Veli KILIÇ (Şube Müdürü)

Tel : 0 352 207 66 66 -10401

E-posta : velik@erciyes.edu.tr