İntihal Yazılımları

Turnitin 

TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından imzalanan lisans anlaşması gereğince;  tüm akademik personelin öğrencileri için proje, kitap bölümü,  tez ve ödevlerindeki intihalleri, usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullandıkları web tabanlı bir programdır.

Sisteme yüklenen proje, kitap bölümü, tez ve ödevler çok geniş bir veri havuzunda kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

Şifre almak isteyen akademik personelimizin isim, soy isim, unvan ve kurumsal e-postalarını turnitin@erciyes.edu.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. 

Ithenticate

TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından imzalanan lisans anlaşması gereğince; en az doktora derecesine sahip akademisyenlerin sadece kişisel makalelerinin analizi için kullanılan web tabanlı bir programdır.

Ithenticate, doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (proje, kitap bölümü, tez ve ödevleri hariç) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir.

Dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalı ve editör de üniversite personeli olmalıdır.

Şifre almak isteyen akademik personelimizin isim, soy isim, unvan ve kurumsal e-postalarını ithenticate@erciyes.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi için:

Semiha VURANKAYA

Tel : 0352 207 66 66 / 10416

e-posta : svurankaya@erciyes.edu.tr

İntihal.net

Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını ortaya koymak için Türkiye'de üretilmiş intihal tespit ve raporlama yazılımı olan bir programdır.

Üyelik için:

Bülent KIZILKAYA

Tel : 0352 207 66 66 / 10407

E-posta: bkizilkaya@erciyes.edu.tr