TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama Sistemi)

YÖK Tez Merkezi’nde bulunan tam metni indirilemeyen, farklı üniversitelerde yapılmış tezlerin TÜBESS aracılığıyla YÖK’ten sağlanması hizmetidir.

Kimler Yararlanabilir?

Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans-Doktora öğrencileri ve Akademik Personeli bu hizmetten yararlanabilir.

Nasıl Ücretlendirilir?

Fotokopi ücreti ödenir. ( YÖK tez yönetmeliği gereğince tezlerin sadece çıktısı verilir.)

Nasıl İstek Yapabilirim?

YÖK Tez Merkezi katalogundan tezin taranması ve künyenin tespit edilmesi.

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkeziTez bilgileri doğrultusunda TÜBESS İstek Formu doldurulması ve TÜBESS Sorumlusuna şahsen iletilmesi.

NOT:

1-YÖK tez veri tabanında yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kısıtlanmış olan tezler için istekte BULUNMAYINIZ!

2- Tek seferde en fazla 3 adet tez isteği yapılabilir.

Başvurularınız için:

İsmail Özgür (TÜBESS Sorumlusu)

Tel : 0 352 207 66 66 /10417

E-posta: ismailozgur@erciyes.edu.tr