Misyon ve Vizyon

Misyon

Erciyes Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla bilgi kaynaklarını temin ederek öğrencilerin, akademik ve idari personelin hizmetine sunmaktır.

Vizyon

Erciyes Üniversitesi’nin eğitim-öğretim ve araştırma gereksinimleri doğrultusunda hizmet verdiği kitleye; çağdaş teknolojik imkânları kullanarak kaliteli hizmet sunan bir bilgi merkezi olmaktır.