Embase Veritabanı Deneme Erişimi
Embase Veritabanı Deneme Erişimi

Embase Veritabanı 26 Nisan 2024 tarihine kadar Üniversitemizin deneme erişimine açılmıştır.

Erişim : http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=oemezd

Açıklama: Doğru Farmakovijilans uygulamaları İle ; ilaçların güvenliğiyle ilgili klinik verilerin toplanması ve sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması için güvenilir ve kaliteli bir sistematik inceleme aracına ihtiyaç vardır. Embase içerdiği 8,500’den fazla yayına ait 30 milyon’dan fazla hakemli, bilimsel yayın, konferans tebliğleri ve makale içermektedir. Bunlardan 2,900’den fazla dergiye ait 6 milyon kayıt ise Pubmed/Medline’da bulunmamaktadır. Ayrıca Emtree söz dizini ile ileri seviye araştırma yapmaya olanak sağlamaktadır.

Ovid Embase ile hem Embase Emtree, hem de Medline MeSH indeksi birlikte kullanılabilir.

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgi için : 0352 207 66 66/10416

29 Mart 2024 Cuma
Toplam 0 görüntüleme